Politica de Confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
Ultima revizuire: 4 Februarie 2020
Angajamentul nostru față de confidențialitate
Societatea D.I.M. Exclusiv S.R.L., persoană juridică română cu sediul în com. Frumușani, jud. Călărași, România,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/18/2010, Cod Înregistrare Fiscală 26409743 (denumită in
continuare “Societatea” sau “Operatorul” sau „noi”) oferă servicii de Hair & Beard Styling in cadrul
Barbershop-ului deschis in Bucuresti, str. Nicolae Constantinescu nr.3, Sector 1 (denumit in continuare „Daniel’s
Grooming Club”)
Această politică descrie informațiile personale pe care Operatorul le colectează despre dvs., de ce le colectăm, cum
le folosim și când le împărtășim cu terțe părți. Această politică descrie și modul în care prelucrăm informațiile pe
care ni le furnizați sau cele pe care le colectăm în legătură cu dvs. atunci când vizitați Daniel’s Grooming Club și
experiențele online pe website-ul www.babershop.ro. De asemenea, menționează și alegerile pe care le puteți face
cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale și completează orice alte informații pe care le-ați
furnizat în alte circumstanțe.
Prezenta politică a fost redactată luând in considerare aspectele stabilite de prevederile legislației europene si
naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 („GDPR”), Legea
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea
Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de
supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.
Dezvoltarea continuă a tehnologiei, modificările serviciilor noastre sau situația juridică, precum și alte motive pot
necesita ajustări ale politicii noastre privind protecția datelor. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica în
orice moment această declarație privind protecția datelor și vă cerem să vă informați în mod regulat despre starea
actuală. Puteți afla dacă politica s-a modificat, verificând data revizuirii care apare mai sus.
Dacă aveți întrebări cu privire la Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați așa cum este descris în
secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?” de mai jos.
1. Care sunt categoriile de persoane vizate?
2. În ce scopuri vă prelucram datele cu caracter personal?
3. Ce baze legale folosim pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?
4. Ce tipuri de date colectăm și sursa acestora? Alte informații importante.
5. Ce altfel de date mai colectăm?
6. Cum vă utilizăm datele cu caracter personal?
7. Cât vă stocăm datele cu caracter personal?
8. Unde vă transmitem/transferăm datele cu caracter personal?
9. Cum aleg ce promoții primesc? De ce am primit un e-mail de marketing după ce am facut o achizitie a unui
produs sau serviciu in cadrul Daniel’s Grooming Club?
10. Cum se utilizează informațiile mele pentru publicitatea comportamentală sau orientată și ce opțiuni am?
11. Cum protejăm datele copiilor?
12. Ce măsuri de securitate am adoptat?
13. Ce este phishing-ul?
14. Ce link-uri către alte website-uri avem?
15. Cum puteți accesa sau modifica datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați transmis?
16. Cum ne puteți contacta?
17. Ce drepturi aveți?
18. Cum puteți depune o plângere la autoritatea privind protecția datelor?
19. Actualizarea acestei politici. Notificări.
1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?
Există diferite categorii de persoane vizate, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în raporturile cu
Societatea noastră, noi prelucrând datele acestor persoane vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna
în baza unui temei legal:
• vizitatorii www.babershop.ro, persoanele anonime, care doar accesează și navighează magazinul online;
• vizitatorii www.babershop.ro, persoanele clienți care ne pot contacta prin formularul de contact în vederea
unor programări pentru a beneficia de serviciile puse la dispoziție in cadrul Daniel’s Grooming Club sau care
accesează diverse servicii puse la dispoziție de Societate: înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia
dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare la newsletter;
• potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator,
reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial
client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.
2. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Scopul principal pentru care prelucrăm datele dvs. personale este acela de a asigura faptul că înțelegerile
contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relațiile contractuale să poată
funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale.
Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
• oferirea accesului la serviciile website-ului de prezentare www.babershop.ro;
• operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea website-ului de prezentare www.babershop.ro și experienței
utilizatorilor si clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
• transmiterea unor mesaje privind programările efectuate online pentru a beneficia de serviciile puse la
dispoziție in cadrul Daniel’s Grooming Club (anulări, amânări, modificări de orice natură);
• marketing și publicitate; participarea la concursuri, tombole și promoții; înscrierea pentru a primi buletine
informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (poștă, newsletter prin e-mail, SMS,
telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială);
• prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi
interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea si exercitarea drepturilor noastre conform legii;
• rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice
legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
• gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial
partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact
al respectivului client, furnizor, partener de afaceri.
În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru
care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul
prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs.
3. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER
PERSONAL?
Noi prelucrăm datele personale numai pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a ne apăra interesele
legitime imperioase. Interesele noastre legitime sunt reprezentate de punerea în aplicare a scopului nostru de afaceri.
• Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt următoarele: consimțământul
(art.6 alin.(1) lit.a) din GDPR) în cazul efectuării unor poze și/sau înregistrări video în cazul acțiunilor
noastre de marketing și publicitate (de ex. participarea la concursuri, tombole și promoții; evenimente), ce
pot fi folosite de noi pentru promovarea produselor și serviciilor noastre prin intermediul diferitelor canale
de comunicare media offline și online; înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind
cele mai recente produse și servicii (poștă, newsletter prin e-mail, SMS, telefon și alte canale digitale, de
exemplu, medii de comunicare socială)
• executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind
încheierea contractelor de vânzare pentru produsele si serviciile comercializate in cadrul Daniel’s Grooming
Club și executarea acestor contracte (prin preluarea programărilor online sau telefonic; transmiterea unor
mesaje privind produsele achiziționate și actualizări; anulări programări; soluționarea reclamațiilor de orice
natură referitoare la produsele achiziționate; transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile
achiziționate, participarea la concursuri, tombole și promoții; aceste prelucrări sunt impuse și de legislația
aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă;
• executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopul privind
gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt
potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana
de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
• interesul legitim (art. 6 (1) f) din GDPR) pentru scopurile constând în oferirea accesului și utilizării
serviciilor website-ului de prezentare www.babershop.ro prin funcționarea corespunzătoare a acestuia;
operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării website-ului de prezentare www.babershop.ro și experienței
utilizatorilor și clienților; marketing și publicitate; prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor de bilete,
încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și
exercitarea drepturilor noastre conform legii;
• respectarea unor obligații legale pentru scopurile privind încălcările de securitate și activitățile care sunt
sau pot fi interzise sau ilegale; apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea
autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile,
fiscale sau prevenirea spălării banilor).
4. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM ȘI CARE ESTE SURSA ACESTORA? ALTE INFORMAȚII
IMPORTANTE.
Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre.
Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter
personal, puteți refuza, cu excepția situației în care necesitatea de prezentare a datelor este o obligație legală. În
cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a cumpăra/returna un produs, există posibilitatea
să nu putem finaliza relația contractuală cu dvs..
Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dvs.,
astfel:
• în cazul vizitatorilor website-ului de prezentare www.babershop.ro, nu cunoaștem date despre aceștia, cu
excepția [adresei IP] si a [cookie-urilor] utilizate (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Politica
de Cookies), dar monitorizăm numărul vizitatorilor și secțiunile accesate/navigate/vizitate în cadrul websiteului
în scopuri statistice; este posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet a
magazinului online, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri): adresa de
protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de accesare, istoricul de accesare al
clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care se face click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web
de unde se face accesarea, calitatea de octeți utilizata cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau
tipul și limba browser-ului utilizat;
• scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele si serviciile noastre, comercializate în
cadrul Daniel’s Grooming Club; datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. când efectuați achiziția
produselor, adică date personale și de contact, date privind achizițiile dvs., informații legate de vânzări
cuprinse in fisa de client – [nume, prenume; adresă de email; număr de telefon; servicii si/sau produse
achiziționate];
• scopul de marketing și publicitate, participarea la concursuri, tombole și promoții; înscrierea pentru a primi
buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (poștă, newsletter prin e-mail,
SMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială), evenimente; datele dvs. sunt
colectate în mod direct de la dvs. când decideți să participați la concursuri, tombole și promoții sau când va
abonați la newsletter prin intermediul website-ului www.babershop.ro sau prin completarea fisei de client în
cadrul Daniel’s Grooming Club – [nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date colectate din
modulele cookies, date privind preferințe și obiceiuri, imagini fotografice sau video în cadrul Daniel’s
Grooming Club si/sau a evenimentelor organizate de noi]; Netransmiterea acestora/anumitor informații va
face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dvs.;
• scopul privind informarea dvs., preluare programări online sau telefonic, rezolvarea reclamațiilor de orice
natură referitoare la produsele achiziționate; datele dvs. sunt colectate în mod direct când ne apelați telefonic
– [datele personale necesare soluționării solicitărilor dvs.]. Menționăm că nu există înregistrări audio ale
convorbirilor telefonice derulate;
• scopul de gestionare a relației de afaceri dintre noi și un potențial client, client, potențial furnizor sau alt
potențial partener / partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana
de contact al respectivului client, furnizor, datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. – [nume, prenume,
adresa de email, număr de telefon, adresa de corespondență]; Netransmiterea acestor informații va face
imposibilă derularea in bune condiții a contractului încheiat între Societate și dvs.
Putem obține datele dvs. direct de la dvs. sau de la persoane care acționează in numele clientului, furnizorului
sau partenerului de afaceri al Operatorului sau de la autorități și instituții publice sau publicații și baze de date
care sunt disponibile public sau contractual.
Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dvs. in mediul online și în
casieriile proprii și in alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile
pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile
publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.
ALTE INFORMATII IMPORTANTE
Analizarea comunicărilor in cadrul/prin intermediul magazinului nostru online www.bilete.ro
Este posibil să examinăm, să scanăm sau să analizăm comunicările in cadrul website-ului de prezentare
www.babershop.ro (de ex. distribuirea unei pagini dedicată unui eveniment publicat pe website-ului de prezentare
www.babershop.ro prin intermediul diverselor canale de comunicare – mesagerie instant, platforme de social
media, email) pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, conformitatea cu reglementările, investigarea,
dezvoltarea produselor, cercetarea, analiza și asistența clienților. De exemplu, ca parte a eforturilor noastre de
prevenire a fraudei, scanăm și analizăm mesaje pentru a masca informațiile de contact și referințele la alte siteuri
web. În unele cazuri, este posibil să scanăm, să examinăm sau să analizăm mesaje pentru a depana, a
îmbunătăți și a extinde ofertele de produse. Folosim metode automatizate acolo unde este posibil. Cu toate
acestea, ocazional, este posibil să fie necesar să examinăm manual unele comunicări, cum ar fi investigațiile
privind frauda și asistența pentru clienți, sau să evaluăm și să îmbunătățim funcționalitatea acestor instrumente
automate. Nu vom examina, vom scana sau analiza comunicările dvs. pentru a trimite mesaje de marketing terță
parte către dvs. și nu vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicări.
Aceste activități se desfășoară pe baza interesului legitim al Societății de a asigura respectarea legilor și a
Termenilor si condițiilor noastre, prevenirea, detectarea fraudei, încălcările de securitate și activitățile care sunt
sau pot fi interzise sau ilegale promovarea siguranței și îmbunătățirea și asigurarea performanței adecvate a
serviciilor noastre.
Parteneri și integrare terțe părți
Website-ul de prezentare www.babershop.ro poate conține legături către site-uri sau servicii terțe, cum ar fi
integrarea unor terțe părți, servicii de co-marcă sau servicii de marcă terță parte („Parteneri terți”). Noi nu deținem
sau nu controlăm acești parteneri terți și atunci când interacționați cu aceștia, este posibil să furnizați informații
direct partenerului terț sau nouă sau ambelor părți. Acești parteneri terțe vor avea propriile reguli privind
colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate ale
celorlalte site-uri pe care le accesați.
Părți ale website-ului de prezentare www.babershop.ro pot utiliza servicii terțe, cum ar fi Google Analitycs.
5. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTĂM?
Website-ul de prezentare www.babershop.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai
bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de
către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg.
Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a
înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite
informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adresa IP (Internet
Protocol), tip de browser, furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile
vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a
analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul nostru. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookieurilor
la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina
o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciilor noastre. O resursă utilă pentru informații
despre ștergerea și controlul modulelor cookie poate fi găsită la www.aboutcookies.org. O detaliere a modului în
care folosim cookies-urile în relația cu utilizatorii online se poate găsi in secțiunea Politica de Cookies.
6. CUM VĂ UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Putem folosi, stoca și prelucra informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și dezvolta websiteul
de prezentare www.babershop.ro, (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai sigur (cum ar fi
respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării Politicile www.babershop.ro) și (3) furnizarea,
personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului nostru.
Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea website-ul de prezentare www.babershop.ro. Putem folosi
informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta website-ul de prezentare www.babershop.ro pentru
a:
• vă permite să accesați și să utilizați website-ul de prezentare www.babershop.ro;
• opera, proteja, îmbunătăți și optimiza website-ul de prezentare www.babershop.ro și experiența utilizatorilor
și clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
• vă face experiența de cumpărături mai ușoară, mai plăcută și mai eficientă;
• oferi produse și servicii proprii sau a partenerilor terți pentru clienți;
• vă trimite mesaje privind produsele și serviciile achiziționate, actualizări sau anulari evenimente;
• a vă informa, prelua programări; anulări programări; soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la
produsele sau serviciile achiziționate;
• aborda problemele și a îmbunătăți produsele, mărcile, serviciile și tehnologiile noastre, precum și pentru a
dezvolta noi produse și servicii.
Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim în
îmbunătățirea website-ul de prezentare www.babershop.ro și experiența membrilor noștri cu privire la aceasta și
unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs.
Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile personale pentru a crea
și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:
• detectarea și prevenirea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau
ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
• desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
• efectuarea unor verificări a bazelor de date și a altor surse de informare, inclusiv verificări de fond sau de
poliție, în măsura permisă de legile aplicabile și cu consimțământul dvs.;
• respectarea obligațiile legale;
• rezolvarea litigiilor cu oricare dintre membrii noștri și aplicarea acordurile noastre cu terțe părți;
• respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și alte politici;
• protejarea drepturilor, proprietății, siguranței și securității Societății, angajaților, clienților și altora.
Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim privind
protejarea website-ul de prezentare www.babershop.ro și pentru a măsura performanța adecvată a contractului
nostru cu dvs. și respectarea legilor aplicabile.
Furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și marketingului. Putem folosi
informațiile personale pentru a furniza, personaliza, măsura și îmbunătăți publicitatea și marketingul nostru, cum
ar fi:
• trimiterea unor mesaje promoționale, marketing, publicitate și alte informații care ar putea fi interesante
pentru dvs. pe baza preferințelor dvs. și despre publicitatea media prin intermediul unor pagini și conturi
administrate de bilete.ro in cadrul unor platforme sociale, precum Facebook, YouTube, Instagram etc.;
• personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității noastre; administrare sondaje;
• pentru a ne ajuta să aflăm mai multe despre preferințele dvs. de cumpărături;
• organizarea unor concursuri, tombole și alte activități promoționale; evenimente gestionate de noi sau de
partenerii terți (de ex. promoții);
• înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (poștă,
newsletter prin e-mail, SMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială); aceasta
nu va afecta frecvența e-mailurilor administrative pe care le putem trimite în legătură cu orice produs sau
serviciu achiziționat de dvs. Nu se percepe nici o taxă pentru trimiterea de e-mailuri promoționale către dvs.
• invitații la evenimente locale, promoții și oportunități, experiențe online pe website-ul de prezentare
www.babershop.ro sau in Daniel’s Grooming Club;
• realizarea și afișarea imaginilor fotografice ale participanților la concursuri, tombole și alte activități
promoționale; precum și afișarea review-urilor clienților noștri atât pe website-ul de prezentare
www.babershop.ro cât și în cadrul unor rețele de socializare și a diferitelor canale de comunicare media
offline și online.
Vom prelucra informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în vedere interesul
nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi produse sau servicii care ar putea fi în
interesul dumneavoastră.
7. CÂT VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Stocăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura
tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea
disputelor și implementarea acordurilor noastre. Datele personale colectate prin intermediul website-ului sunt
prelucrate în principal prin mijloace electronice sau web, inclusiv servicii de analiză web găzduite de serverele
noastre și /sau ale furnizorilor noștri pentru serviciile noastre de abonare la buletine informative. Deoarece aceste
necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție
pot varia semnificativ.
Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:
• menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și
menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
• perioada pentru care dvs. v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din
modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;
• dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dumneavoastră veți
solicita acest lucru;
• situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante
pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.
Perioadele de stocare ale datelor dvs. cu caracter personal diferă în funcție de scopul pentru care sunt
utilizate:
• încheierea contractelor de vânzare pentru produsele si serviciile noastre, precum si fisele de client – pentru
o perioada de [*] ani; cu mențiunea ca datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care
stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva noastră timp de 10 ani de la
data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor
legii contabilității; in cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale
necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
• marketing și publicitate – pe durata valabilității consimțământului dat de dvs. pentru activități de marketing
pentru care a fost solicitat sau până la soluționarea obiecțiunile dvs. privind aceste prelucrări, cu excepția
cazului in care legea prevede o altă perioadă de păstrare a datelor sau păstrarea datelor este necesară pentru
exercitarea sau apărarea drepturilor Operatorului;
• informare si preluare programări; rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele
achiziționate – pe perioada soluționării retururilor și rezolvării diverselor solicitări/reclamații; in cadrul
apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui
scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
• gestionarea relației de afaceri dintre noi si un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial
partener/partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact
al respectivului client, furnizor, partener de afaceri – pe perioada executării contractului sau dacă există o
obligație legală in acest sens.
8. UNDE VĂ TRANSMITEM/TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane
împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:
• furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari
de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat masuri adecvate de protecție, conform
prevederilor legale, pentru a asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter
personal. In cazul in care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica
prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații in ceea ce privește
implementarea masurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE
privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate in vederea implementării
Regulamentului General UE;
• părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii
externalizare acestora;
• autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabila;
• putem împărtăși informațiile dvs. furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți
și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către
clienți, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte
operațiuni cu informațiile dvs.;
• putem să vă împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi sau a oferi clienților
noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;
• este posibil să împărtășim informații despre dvs. dacă este necesar sau potrivit, în bună credință, pentru a
respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unei ordini sau unei cereri
guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile
Operatorului;
• în cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților
noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele
transferate.
Datele dvs. nu vor face obiectul unui transfer de date către tari terțe sau organizații internaționale. In cazul in
care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări înafara UE/EEA, veți fi informat in acest
sens.
9. CUM ALEG CE PROMOȚII PRIMESC? DE CE AM PRIMIT UN E-MAIL DE MARKETING DUPĂ
CE AM FĂCUT O ACHIZIȚIE A UNUI PRODUS SAU SERVICIU ÎN CADRUL DANIEL’S
GROOMING CLUB?
Societatea noastră dorește să comunice cu dvs. numai dacă v-ați exprimat sau vă exprimați acordul
(consimțământul explicit) in acest sens.
Exista însă și posibilitatea ca Societatea noastră să vă transmită oferte personalizate in cazul in care ați efectuat cel
puțin o programare in website-ul nostru www.barbershop.ro, fără ca dvs. să vă fi abonat la newsletter, având la bază
interesul nostru legitim in scopuri de marketing si publicitate (art. 6 (1) f) din GDPR).
Dacă preferați să nu primiți informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte speciale, promoții,
concursuri, tombole și evenimente de vânzări, de la una sau mai multe mărci, puteți (1) să ne anunțați prin
contactarea serviciului nostru pentru clienți, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți
contacta?” de mai jos sau (2) puteți face clic pe link-urile de dezabonare prezente in fiecare newsletter trimis de
către noi.
10. CUM SE UTILIZEAZĂ INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA
COMPORTAMENTALĂ SAU ORIENTATĂ ȘI CE OPȚIUNI AM?
Utilizăm modulele cookie proprii pentru a determina care dintre anunțurile noastre sunt afișate pe alte site-uri web.
Pentru a renunța la această publicitate online direcționată care folosește cookie-urile noastre, faceți click aici.
Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele
pixelilor) pe site-urile noastre pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de
publicitate de pe Internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dvs. pe site-urile noastre
și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea dvs. cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste
informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site-urile și aplicațiile terțelor părți. Aceste tehnologii și
informațiile colectate despre dvs. pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive.
Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dvs., inclusiv cum să renunțați la
primirea acestor anunțuri personalizate, vizitați http://www.aboutads.info.
Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și veți
vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul
acestor tehnologii de urmărire.
Utilizăm un instrument de notificări instant („push notification tool”), ce poate fi acceptat de dvs. și care este valabil
atât pentru dispozitivele mobile – telefoane mobile si/sau tablete („mobile push”), cât și pentru dispozitivele web –
calculator desktop si/sau laptop („web push”). În cazul în care ați acceptat utilizarea unor astfel de notificări instant,
veți primi notificări numai pe dispozitivul pe care ați acceptat.
Acest instrument de notificări instant nu stochează date cu caracter personal (inclusiv adresa IP), ci numai informații
despre sistemul de operare, țara, limba browser-ului de operare și un ID unic care se generează de sistemul de
notificări instant în momentul în care dvs. acceptați să primiți notificări prin acest sistem.
Dezabonarea de la aceste notificări instant se poate efectua (1) pe dispozitivele mobile din setările acestora la
secțiunea notificări și (2) pe dispozitivele web din sistemele de operare (ex. Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en etc.)
11. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?
www.babershop.ro este un site pentru publicul general. Atenționăm vizitatorii și utilizatorii online în mod expres
că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani.
În situațiile excepționale în care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista prelucrare
imediat ce vom afla despre asemenea situații. Dacă sunteți sub această vârstă, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să
continuați cu achiziția online și să rugați un adult (adică părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) să continue procedurile
necesare. Răspunderea pentru utilizarea website-ului nostru de către copii aparține in exclusivitate părinților.
12. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?
Prelucrarea datelor dvs. se realizează in condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și
organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului.
Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal. Vă asigurăm de faptul că
prelucrarea datelor dvs. este realizată de personal instruit in acest sens, la cele mai înalte standarde de
confidențialitate.
Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem anumite garanții
fizice, electronice, contractuale și manageriale pentru a vă ajută la protejarea securității și confidențialității
informațiilor dvs. personale.
Când introduceți informațiile dvs. personale pe website-ul nostru www.barbershop.ro folosim tehnologia de
criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise.
De asemenea, folosim tehnologia firewall și alte garanții tehnologice și procedurale în întreținerea website-ului
www.barbershop.ro. Deși am implementat măsuri de securitate pentru acest website, trebuie să știți că securitatea
în proporție de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este efectuată pe
propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, nu vom avea nicio responsabilitate ca
urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale părților
terțe în timpul sau după transmiterea acestora către noi. Vă recomandăm (i) să vă actualizați periodic software-ul
pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul
de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin
intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre anti-spam); (ii) să păstrați confidențialitatea și să nu dezvăluiți
altcuiva numele de utilizator și parola pentru accesarea contului dvs. de utilizator online; și (iii) să vă schimbați
parola din când în când.
În cazul puțin probabil în care vom considera că securitatea informațiilor dvs. personale aflate în posesia sau
controlul nostru a fost sau ar putea fi compromisă, vă vom informa despre această situație, conform legislației în
vigoare, folosind oricare dintre metodele descrise în ea (furnizând-ne adresa dvs. de e-mail vă exprimați acordul să
primiți o astfel de notificare în formă electronic, prin intermediul acestei adrese de e-mail).
Dacă din orice motiv nu puteți accesa serverul securizat sau dacă nu sunteți destul de confortabil pentru programări
online pe www.barbershop.ro, vă rugăm să ne trimiteți email la: programari@babershop.ro sau sunați la numărul
de telefon +40767504288.
13. CE ESTE PHISHING-UL?
„Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare
că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele
de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.
14. CE LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI AVEM?
Website-ul nostru pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de
cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați
politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin website-ul nostru.
15. CUM ACCESAȚI SAU SCHIMBAȚI INFORMATIILE PE CARE NI LE-AȚI TRANSMIS?
Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactând-ne, așa cum este descris în secțiunea
intitulată „Cum ne puteți contacta?”, de mai jos. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor
dumneavoastră personale poate dura până la 30 zile pentru solicitarea dvs. prin e-mail și pentru 6-8 săptămâni
pentru solicitarea dvs. prin serviciile poștale clasice.
16. CUM NE PUTETI CONTACTA? DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU
PROTECTIA DATELOR.
Pentru întrebări referitoare la Politica de Confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări
promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă
electronică:
email: [*]
telefon: +40767504288
17. CE DREPTURI AVEȚI?
Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale
efectuate de noi;
• dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs.,
și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații privind prelucrările de date;
• dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale
inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu
mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți
consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de
date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale care Operatorului.
• dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor;
(2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați
restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut
restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
• dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați
furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste
date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea
se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
• dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării
efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru legitim.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare
automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce
efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
• dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de către D.I.M. Exclusiv S.R.L.,
precum și pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați in acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o
cerere in format electronic, prin e-mail către [*] sau pe suport hârtie in Str. Nicolae Constantinescu nr.3,
Bucuresti, Sector 1.
Solicitarea dvs. va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator.
În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.
18. CUM PUTEȚI DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?
În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,
sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea,
vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă
în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.
19. ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI. NOTIFICĂRI.
Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din această Politică
de confidențialitate în orice moment, prin publicarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuită pe această
pagină a website-ului www.barbershop.ro și actualizarea datei „Ultimei revizuiri”. Este responsabilitatea dvs. să
examinați din când în când această Politică de confidențialitate pentru a lua notă de modificările pe care le-am făcut.
În unele cazuri, este posibil să furnizăm o notificare suplimentară cu privire la modificările semnificative ale acestei
Politici de confidențialitate, prin adăugarea unei declarații pe pagina principală a website-ului nostru sau, pentru
utilizatorii înregistrați, prin trimiterea unui e-mail de notificare sau prin adăugarea unei declarații pe pagina contului
de utilizator online.
Prin acceptarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuite printr-un „clic de accept” într-un e-mail de
notificare sau pe o declarație a unei pagini de cont (disponibilă atunci când este necesar să se conformeze legilor
aplicabile) sau prin completarea unei programări pe acest website sau în Daniel’s Grooming Club, după ce această
politică de confidențialitate a fost revizuită sau, altfel, prin utilizarea sau trimiterea de informații pe website după
publicarea politicii revizuite de confidențialitate, vă dați acceptul pentru o astfel de Politică de confidențialitate
revizuită. Ca urmare a modificărilor, prelucrarea datelor dvs. nu va fi efectuată fără consimțământul dumneavoastră
explicit, dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare.

0
    0
    Cosul tau
    Cosul este gol