Termeni si conditii magazin online

TERMENI SI CONDITII https://barbershop.ro/index.php/barbershop/

 1. INTRODUCERE

Website-ul https://barbershop.ro/index.php/barbershop/ este operat de D.I.M. Exclusiv S.R.L., persoană juridică română cu sediul în com. Frumușani,  jud. Călărași, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/18/2010, Cod Înregistrare Fiscală 26409743, nr. telefon [*], adresa de email [*] (denumită in continuare „Societatea”)

Prezentul document stabilește termenii si condițiile de utilizare ale website-ului https://barbershop.ro/index.php/barbershop/ (denumit in continuare „Website”) si condițiile de achiziționare a produselor comercializate prin intermediul acestui website https://barbershop.ro/index.php/barbershop/ (denumite in continuare „Termeni si Condiții”).

Politica de retur, Politica de Confidențialitate, Politica privind modulele cookiehttps://barbershop.ro/index.php/barbershop/, precum si orice alte documente la care se face referire in cuprinsul acestui document, fac parte din Termeni si Condiții. Prin utilizarea Website-ului, prin logarea in cadrul acestuia si prin accesarea produselor oferite de Societate acceptați Termenii si Condițiile detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. Prin acceptarea Termenilor si Condițiile, sunteți, de asemenea, de acord cu Politica de retur, Politica de Confidențialitate, Politica privind modulele cookie https://barbershop.ro/index.php/barbershop/, precum si cu toate celelalte documente menționate in cuprinsul prezentului document.

Prin acceptarea Termeni si Condiții (prin bifarea căsuței „Accept Termenii si Condițiile”), Clientul este de acord că: (i) în cazul în care Clientul este o persoană fizică, acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordate; (ii) Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului; (iii) Clientul nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele furnizate de către Societatea sau partenerii acestuia sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțină consimțământul expres, prealabil și scris al Societatea. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iv) Clientul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Societatea sau ale unor terțe persoane; și că (vii) Clientul nu va utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

Dacă nu sunteți de acord cu Termeni si Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest Website.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii si Condițiile înainte de a utiliza acest Website si efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Societatea își rezerva dreptul de a modifica in orice moment Termenii si Condițiile, fără o notificare prealabilă. Societatea isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a adăuga noi reguli si restricții in ceea ce privește conținutul Website-ului, in orice moment, fără o notificare prealabilă. Societatea, își rezerva dreptul de a modifica si/sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, in orice moment, fără o notificare prealabilă. Ultima actualizare a Termenilor si Condițiilor a fost efectuata in data de 6 Octombrie 2020.

Orice modificări aduse Termenilor si Condițiilor vor intra in vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Website. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condițiilor, înainte de fiecare comandă, pentru ca este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni si Condiții, vă rugăm să ne contactați prin modalitățile menționate mai sus.

 • DEFINTII SI TERMENI

Societatea – este denumirea comercială a societății D.I.M. Exclusiv S.R.L., persoană juridică română cu sediul în com. Frumușani,  jud. Călărași, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/18/2010, Cod Înregistrare Fiscală 26409743.

Barbershop – este Daniel’s Grooming Club, punctul de lucru al Societății deschis in Bucuresti, str. Nicolae Constantinescu nr.3, Sector 1.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care accesează Conținutul Website-ului https://barbershop.ro/index.php/barbershop/, prin orice canal de comunicare pus la dispoziție de Vânzător (electronic, telefonic, verbal etc.) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Vânzător si client si care necesita crearea si utilizarea unui Cont.

Comanda – reprezintă solicitarea electronica transmisă de Cumpărător Vânzătorului, prin intermediul Website-ului https://barbershop.ro/index.php/barbershop/ si prin parcurgerea etapelor tehnice necesare comenzii, in vederea achiziționării de Produse comercializate online, in condițiile prevăzute de Termeni si Condiții, de către Vânzător.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă in Website-ul https://barbershop.ro/index.php/barbershop/ si/sau care cumpără produse direct din Babershop-ul Vânzătorului.

Comunicări Comerciale – reprezintă orice formă de comunicare (de ex. e-mail, SMS, telefonic, notificări de tip mobile push sau webpush) destinată să promoveze, direct sau indirect, Produsele sau produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, cercetări de piață si sondaje de opinie.

Cont – reprezintă secțiunea din Website formată dintr-un user (adresă de email) si o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea unei Comenzi. Utilizatorul este responsabil si se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.

Contract de vânzare – reprezintă contractul in temeiul căruia Vânzătorul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către Cumpărător, iar Cumpărătorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora.

Contract la distanță –  reprezintă contractul la distanță încheiat între Cumpărător, in conformitate cu Termenii si Condițiile expres acceptate de acesta, si Vânzător, in cadrul sistemului de vânzări la distanta organizat, fără prezenta simultană a Vânzătorului si Cumpărătorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multe mijloace de comunicare la distantă, pana la si inclusiv în momentul în care Contractul este încheiat.

Conținut – reprezintă (1) toate informațiile afișate pe Website-ul https://barbershop.ro/index.php/barbershop/ care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; (2) conținutul oricărui e-mail transmis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (3) orice informație comunicată Cumpărătorului, prin orice mijloc de comunicare de către un angajat sau partener al Vânzătorului utilizând informațiile de contact oferite de Cumpărător; (4) informații legate de Produsele si/sau preturile/tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; (5) date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acesteia.

Document – reprezintă Termenii si Condițiile prezentate. Prin accesarea si utilizarea Website-ului, Clientul ia cunoștință de si accepta Termenii si Condițiile, precum si celelalte politici relevante pentru Website.  

Produse – reprezintă orice bun/produs listat pe Website, inclusiv produsele menționate in Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzător Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Secțiune – reprezintă o secțiune pe Website-ul https://barbershop.ro/index.php/barbershop/

Tranzacție – reprezintă încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Produs si/sau Serviciu de către Vânzător Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plăți agreat de Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare a Produsului si/sau Serviciului.

Utilizator – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care accesează Website-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Termenii si Condițiile prezentului Website, îndeplinind in acest sens toate cerintele procesului de înregistrare pe Website-ul https://barbershop.ro/index.php/barbershop/, in vederea creării Contului de utilizator.

Vânzător – Societatea care vinde produse prin intermediul magazinului online https://barbershop.ro/index.php/barbershop/ si Babershop-ul propriu.

Website – magazinul online găzduit la adresa web https://barbershop.ro/index.php/barbershop/ si subdomeniile acestuia.

 • CONTRACT

3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail sau telefonic) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

3.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail), telefonic sau SMS.

3.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a limita/modifica numărul de produse per Comanda (utilizate pentru efectuarea Comenzii) in funcție de tipul produsului. Totodată, Vânzătorul își rezerva dreptul de a anula orice Comanda suspicioasă ce ar putea fi urmată de revânzarea produselor achiziționate.

3.4. In cazul in care cantitatea Produselor din Comandă va fi limitată/modificată, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii. Dacă Clientul nu este de acord cu noua Comandă, acesta o poate modifica/anula, iar Vânzătorul va returna suma plătită de Cumpărător in maxim 14 zile de la confirmarea modificării/anulării comenzii. In cazul plății cu cardul, dacă valoarea comenzii modificate este mai mare decât valoarea comenzii inițiale, Cumpărătorul va trebui sa inițieze o nouă Comandă.

3.5. Contractul se consideră încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii in cazul livrării Produselor prin curier sau in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător a Produselor comandate prin intermediul Website-ului.

3.6. Facturile care confirma achiziția Produselor de către Cumpărător vor fi emise in format electronic si transmise la adresa de email specificata de Cumpărător la crearea Contului pe Website sau comunicata in mod expres de Cumpărător, in cazul in care acesta solicită emiterea facturii.

 • POLITICA DE VANZARE ONLINE

4.1. Societatea permite oricărui Utilizator/Cumpărător accesul in vederea plasării unei Comenzi.

4.2. Societatea poate publica pe Website informații despre Produse/promoții practicate de către acesta, într-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

4.3. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Website nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, aceasta fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4.3. Toate preturile Produselor afișate pe Website sunt exprimate in lei si includ TVA.

4.4. Societatea oferă spre vânzare Produse utilizatorilor înregistrați sau neînregistrați pe Website,[CG1]  in schimbul achitării acestora prin următoarele mijloace de plată: (1) plata online cu un card bancar de debit sau credit prin intermediul procesatorului de plăți agreat de Vânzător; (2) virament bancar in conturile bancare ale Vânzătorului; sau (3) numerar prin plata ramburs.

4.5. In cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar fără a se limita la comisioane bancare de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului de debit sau de credit a Cumpărătorului, in cazul in care moneda de emitere a cardului diferă de RON.

4.6. Produsele comandate sau achitate prin intermediul Website-ului pot fi (1) transmise prin curier (costurile de curierat fiind suportate de către Cumpărător); sau (2) ridicate de la Babershop-ul Vânzătorului.

4.6. In cazul unui volum mare de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Vânzătorul își rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor sau Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vederea protejării informațiilor din cadrul Website-ului.

4.7. COMANDA ONLINE

4.7.1. Pasul 1: Cauta produsul dorit: poti cauta un produs direct in campul special de cautare sau navigand in categoriile de produse direct din meniul afisat in stanga pe Website.

4.7.2. Pasul 2: Adauga produsele dorite in cosul de cumparaturi prin selectarea butonului “Adauga in cos.” Poti adauga in cos mai multe produse, din categorii diferite.

 • Pasul 3: Verifica-ti comanda

După adăugarea fiecărui produs, ești direcționat automat in coșul de cumpărături, aici poți sa revezi lista produselor selectate, sa actualizezi cantitatea sau sa renunți la unul sau toate produsele selectate.

 • Pasul 4: Detalii de facturare si livrare comandă

După adăugarea produselor dorite in cos, trebuie sa selectezi detaliile de facturare, metoda de plata dorita si modalitatea de livrare preferata (livrare prin curier sau ridicare personala din Babershop).

Nu uita sa citești termenii si condițiile si sa bifezi căsuța “Prin trimiterea comenzii sunt de acord cu Termenii și Condițiile Societatii” înainte de a trimite comanda.

Pasul final pentru trimiterea comenzii este butonul “Trimite comanda”. La scurt timp după apăsarea acestui buton vei primi un e-mail prin care se confirma înregistrarea comenzii.

 • Pasul 5: Ai mai cumparat de la Societatea sau este prima dată?

4.7.5.1. Daca esti client nou, completeaza doar datele din formularul de comandă si apasa butonul “Trimite comanda”.

4.7.5.2. Daca esti deja client, introdu e-mail-ul si parola in contul tau din dreapta si ti se vor incarca toate datele folosite la ultima comanda. Daca doresti livrarea in aceleasi conditii, apasa “Trimite comanda”.

 • Pasul 6: Salvarea datelor

După fiecare comanda plasata, datele de livrare sunt salvate pentru a putea fi folosite ulterior.

 • Vânzătorul  poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client,  fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător , în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;
 • realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;
 • în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;
 • pentru alte motive obiective. 
 • COMANDA

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Website, prin adăugarea Produselor in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una din modalitățile de plata menționate pe Website. Un Produs adăugat in coșul de cumpărături este disponibil pentru achiziție in măsura in care exista disponibil in stocul Vânzătorului. Adăugarea unui Produs in coșul de cumpărături, fără urmarea pașilor de finalizare a Comenzii, nu reprezintă înregistrarea Comenzii si implicit nici rezervarea automata a Produsului.

5.2. In momentul finalizării Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul il poate contacta, prin orice mijloc de comunicare disponibil (ex. email sau nr.de telefon) agreat de Vânzător, in situația in care este necesara contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda finalizata de Cumpărător, in urma unei notificări prealabile transmisa Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a celor două părți, Vânzător si Cumpărător, sau fără ca vreuna din cele două părți să poată pretinde daune-interese una față de cealaltă, in următoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plății online;

5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de Vânzător, in cazul plății online;

5.4.3. datele furnizate de Cumpărător sunt incomplete si/sau incorecte.

5.5. Disponibilitatea unui Produs va fi afișată in Site după cum urmează:

5.5.1.“in stoc” – avem mai mult de 2 bucăți in stoc;

5.5.2. “stoc limitat” – avem mai puțin de 2 bucăți in stoc;

5.5.3. “in stoc furnizor” –Produsul nu este disponibil in stocul Vânzătorului. Daca inregistrezi o Comanda pentru un Produs care are in dreptul lui “in stoc furnizor”, unul dintre consultantii nostri de vânzări va contacta Clientul in cel mai scurt timp ca sa ii comunice disponibilitatea Produsului;

5.5.4. “la comanda” – Produsul nu este disponibil in stocul Vânzătorului si pentru moment nu avem informatii despre disponibilitatea acestuia in stocul furnizorului. Dar, daca inregistrezi o Comanda pentru un Produs care are in dreptul lui “la comanda”, unul dintre consultantii de vanzari va verifica disponibilitatea Produsului in stocul furnizorului si contacta Clientul ca sa ii comunice disponibilitatea Produsului;

5.5.5. “precomanda” – Produsul nu este disponibil in stocul Vânzătorului si nici in stocul furnizorului. Dar, daca inregistrezi o comanda pentru un Produs care are in dreptul lui “precomanda”, unul dintre consultantii de vanzari va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului si va contacta Clientul ca sa ii comunice disponibilitatea Produsului;

5.5.6.“stoc epuizat” – Produsul nu mai este disponibil in stocul Vânzătorului;

5.5.7.“momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Produsul pentru ca nu se gaseste in stocul furnizorului.

5.6. In cazul in care un Produs comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul si-a exprimat in mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 • DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

6.1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv sa returneze Produsul sau să renunțe la un Serviciu, in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Potrivit prevederilor OUG nr.34/2014, perioada de returnare a unui Produs sau renunțare la un Serviciu expiră in termen de 14 (paisprezece) zile de la:

 • din ziua încheierii contractului de vanzare-cumparare;
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor (în cazul unui contract de vânzare);
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat);
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese (în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părți);
 • din ziua în care intrați, dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a primului produs (în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată).

6.2. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail. De asemenea, puteți completa online formularul de retur ce se regăsește aici.

6.3. In cazul in care Cumpărătorul își exercita dreptul de retragere din Contract in cadrul termenului legal de retragere din Contract, acesta trebuie să returneze si eventualele cadouri care au însoțit Produsul respectiv.

6.4. In cazul in care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata astfel:

6.4.1. pentru Comenzile achitate cu cardul de debit sau de credit – prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

6.4.2. pentru Comenzile achitate prin ordin de plata/transfer bancar – prin virament bancar in contul din care a fost efectuata plata;

6.4.3. pentru Comenzile achitate ramburs / cu numerar in Babershop – prin restituire numerar in Babershop sau prin restituirea contravalorii Produsului in contul bancar transmis de Client/Cumpărător.

6.5. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei de bani pana la primirea Produselor vândute sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el însuși Produsele (se va lua in considerare data cea mai recentă).

DIMINUAREA VALORII BUNURILOR RETURNATE

6.6. Având în vedere faptul că în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica/inspecta Produsele înainte de încheierea Contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Cumpărătorului i se permite să verifice Produsele pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura și caracteristicile acestora. Pentru a stabili natura și caracteristicile Produselor, Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real.

6.7. Cumpărătorul este responsabil numai pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Produselor.

6.8. Daca Produsul(e) este/sunt returnate într-o stare in care nu mai poate/pot fi vândut(e) ca si nou/noi (ex. ambalaj deschis, accesorii lipsa, deteriorări ale Produsului), Vânzătorul își rezerva dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea Produsului la starea inițială, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultata din vânzarea Produsului(lor) ca resigilat sau, la solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul poate reexpedia Produsul(e), cheltuielile de livrare fiind suportate de Cumpărător.

PRODUSELE EXCEPTATE DE LA EXERCITAREA DREPTULUI LEGAL DE RETRAGERE 

6.9. In conformitate cu articolul 16 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru Comenzile care se refera la:

6.9.1. furnizarea de bunuri care au fost desigilate dupa livrare, care nu mai pot fi returnate din motive de igiena sau protectie a sanatatii;

6.9.2. furnizarea de bunuri confectionate potrivit specificatiilor consumatorului sau evident personalizate.

6.10. Prin urmare, Cumparatorul ia la cunostinta  faptul ca nu se va putea prevala de dreptul sau legal de retragere cu privire la produsele desigilate de el, a caror noua comercializare de catre Societate ar putea prezenta riscuri din motive de igiena sau de protectie a sanatatii pentru consumatori (de exemplu: produsele de ingrijire etc). 

CHELTUIELI

6.11. In conformitate cu articolul 14 (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, cheltuielile de returnare a produselor vor fi suportate de Cumparator. Prin exceptie, in cazurile de neconcordanta intre produsele livrate si Comanda cheltuielile de returnare vor fi suportate de Societate.

 • MODALITATEA DE PLATA. FACTURARE

7.1. Societatea oferă spre vânzare Produse utilizatorilor înregistrați sau neînregistrați pe Website,[CG2]  in schimbul achitării acestora prin următoarele mijloace de plată: (1) plata online cu un card bancar de debit sau credit prin intermediul procesatorului de plăți agreat de Vânzător; (2) virament bancar in conturile bancare ale Vânzătorului; sau (3) numerar prin plata ramburs.

7.2. Plata online cu un card bancar de debit sau credit

7.2.1. Daca aveți cardul salvat in contul de utilizator, trebuie sa urmați pasii următori:

 • selectați cardul din metodele de plata disponibile si
 • apasă butonul Trimite comanda. Plata se efectuează automat.

7.2.2. Daca aveți un card bancar de debit sau credit pe care încă nu l-ai salvat in contul de utilizator:

 • Selectează metoda de plata Card de credit sau de debit,
 • Apasă butonul Trimite comanda si vei fi redirecționat in pagina de plata Netopia unde veți introduce datele cardului si apasă butonul Plătește.

7.2.3. Tranzacția urmează sa fie confirmata printr-un e-mail pe adresa asociata contului dvs. de utilizator. In cazul in care plata nu se confirma, veți primi un mesaj de reîncercare. Daca alegeți sa salvezi cardul, la următoarea comandă îl veți putea selecta fără a mai fi nevoie sa introduceți toate datele.

7.2.4. Pentru a creste securitatea plăților online, in acord cu ultimele reglementari UE, începând cu 14 septembrie 2020, băncile din Romania vor introduce treptat un nou factor de autentificare. Acest element nou de autentificare iți poate fi solicitat in procesul de autorizare a plății, alături de codul 3D Secure pe care îl primești prin SMS. Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2).

7.2.5. In cazul in care cardul dvs. este asociat unui cont in alta moneda decât RON, tranzacțiile se efectuează in lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv. Prelucrarea datelor de card se face exclusiv prin intermediul plata Netopia. Societatea nu solicită si nu stochează detalii referitoare la cardul bancar de credit sau de debit al dvs.

7.3. Virament bancar prin ordin de plata in conturile bancare ale Vânzătorului

Acest tip de plata se face doar in baza facturii proforme trimise de Societatea pe adresa de e-mail asociata contului de pe care se plaseaza comanda. Livrarea produselor se face dupa confirmarea platii proformei emise in contul specificat in document. In cazul persoanelor juridice, pentru a intra in posesia coletului sunt necesare actul de identitate si o imputernicire din partea firmei.

7.4. Numerar prin ramburs

Plata se face în lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor din Babershop-ul Societatea.

 • LIVRAREA PRODUSELOR

8.1. Urmărirea comenzii dvs.

După ce ați înregistrat comanda, puteti urmări statusul acesteia din contul de utilizator, in secțiunea “Comenzile mele”.

8.2. Modificare sau anulare comanda

Posibilitatea anularii unei comenzi sau livrări este disponibila in contul dvs., de utilizator, sectiunea „Comenzile mele”.

In cazul in care anularea nu mai este posibila din cont, daca v-ați răzgândit si nu mai vreți un produs din comanda, vreți alt produs decât cel comandat sau nu mai vreți niciunul dintre produsele comandate, ne puteți anunța cat mai repede la nr. de telefon [*].

8.3. Modalități de livrare pentru produsele vândute

8.3.1. Livrare prin curier (standard)

Livrarea produselor de mari dimensiuni vândute de Societatea:

Pentru produsele vândute taxa de livrare se aplica in funcție de volumul produselor din comanda, indiferent de valoarea comenzii. Taxa de livrare se va aplica si va fi vizibila in cos inclusiv pentru comenzile care conțin si produse aflate in promoție cu transport gratuit.
Pe lângă taxa volumetrica, produselor li se adaugă taxele de livrare pe regiune si pe zona, care variază in funcție de zona geografica. Aceste taxe se cumulează si pot fi vizualizate aici.

De asemenea, in cazul plății ramburs la livrare prin curier, se aplica o taxă de procesare plată la livrare care este calculata automat in momentul in care se introduce adresa de livrare.

Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare de [*] lei, cu excepția comenzilor care conțin si produse aflate in promoție cu transport gratuit.

8.3.2. Ridicare din Babershop

Livrarea in Babershop-ul Societatea este gratuita pentru toate comenzile plasate direct in Babershop, precum si pentru comenzile plasate online, a căror valoare depășește [*] de lei si care sunt achitate in momentul plasării comenzii.

Daca produsele nu sunt pe stoc in Babershop când ați înregistrat comanda, va vom anunța prin e-mail sau SMS când acestea vor ajunge in Babershop ca sa le puteți ridica. Din momentul in care au ajuns, produsele sunt păstrate in Babershop timp de 5 zile (incluzând si ziua in care primiti notificarea de ridicare).

Pentru comenzi plătite online (cu cardul online sau prin ordin de plata), va rugam sa aveți actul de identitate la dvs., pentru a va putea înmâna produsele. Pentru persoanele juridice, este necesara si o împuternicire din partea firmei.

 • POLITICA DE RETUR

9.1. Politica de retur a Societatea: retur gratuit in termen de 30 de zile de la data recepționarii Produselor. Acest retur nu afectează dreptul legal de retragere din contract in termenul de 14 zile pentru produsele comercializate la distanta, ci vine în completarea lui, în beneficiul clienților Societatea .

9.2. Condiții generale pentru returul produselor vândute de Societatea:

 • Produsele pe care le returnați trebuie să fie în aceeași stare în care le-ați primit;
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte cu care a fost livrat Produsul;
 • Produsul trebuie să fie însoțit de cadourile cu care a fost livrat;
 • Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate;
 • Daca in coletul de retur se afla produse diferite fata de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzata.

9.3. Modalitati de retur

Aveți posibilitatea sa alegeți ca returul sa fie preluat de către curier sau sa returnați in Babershop-ul nostru.

Apoi selectați una din opțiunile de returnare a banilor: ramburs sau voucher pentru o noua comanda.

Dupa inregistrarea cererii, daca optati pentru predarea prin curier, vom trimite curierul sa ridice produsul pe care vreti sa il returnati.

In cazul in care doriti sa returnați in Babershop-ul nostru, aveti la dispozitie 7 zile lucratoare sa ajungeti in in Babershop-ul nostru si sa predati produsul ambalat corespunzator.

9.4. Returnarea banilor

Dacă alegeti returnarea prin voucher pentru o noua comanda:

 • Voucherul este transmisibil și se cumulează cu alte tipuri de vouchere;
 • Perioada de valabilitate este de 24 de luni;
 • Voucherul se aplică pentru produsele din oferta Societatea;
 • Seria voucherului este valabilă pentru o singură comandă.

Dacă alegeti rambursarea sumei plătite la cumpărare:

 • Banii vor fi returnati în contul specificat de dvs. în formularul de retur sau pe card bancar de debit sau de credit, dacă ati plătit online;
 • Banii vor fi vizibili în contul sau pe cardul dvs. în maximum 14 zile calendaristice.
 1. GARANTII ALE PRODUSELOR VANDUTE

Pentru toate produsele vândute si livrate beneficiați de garanția conform legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor.

11. TRANSFERUL PROPRIETATII PRODUSELOR

Proprietatea asupra Produselor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

 1. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

 1. CONFIDENTIALITATE

13.1. Societatea va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in Termeni si Condiții.

13.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

13.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Website-ului.

13.4. Societatea nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de Confidențialitate poate fi consultata aici. Politica de Cookies poate fi consultata aici.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

15.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusiva a Societatea, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

15.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de Societatea, includerea oricărui Conținut in afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Societatea asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Societatea.

15.3. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținutul numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

15.4. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista.

 1. COMUNICARI COMERCIALE

16.1. În momentul în care, Utilizatorul sau Clientul își creează un Cont pe Website, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Utilizatorii sau Clienții care își creează Cont pe Website oferă numele și informațiile lor reale, iar noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru păstrarea acestor detalii ca atare. 

16.2. Datele preluate de la Utilizator/Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de Confidențialitate.

16.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Utilizator sau Client se poate face în orice moment:

 • folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;
 • prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului;
 • prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

16.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document. 

16.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. 

16.6. Vânzătorul  nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Utilizatorului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

 1. FRAUDA

17.1. Vânzătorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. 

17.2. Clientul/Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale. 

17.3. Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului. 

17.4. Clientul sau Utilizatorul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. 

17.5. Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizatorul /Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail. 

17.6. Comunicările realizate de către Vânzător prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului. 

17.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a Vânzătorului. Vânzătorul  își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător  către Utilizator/Client;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător  către Utilizator/Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului. 

17.8. Clientul Website-ului este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

18.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. 

18.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. 

18.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit. 

18.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

18.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

 1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA. LITIGII

19.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori/ Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.

19.2. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, etc., a Website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”. 

19.3.  Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. 

 1. DISPOZITII FINALE

19.1. Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Utilizatorului sau Clientului. 

19.2. În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul  nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului. 

19.3. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

0
  0
  Cosul tau
  Cosul este gol